Bloeddrukmeting

24 UURS BLOEDDRUKMETING
Bloeddrukwaarden zijn niet constant en schommelen in de loop van de dag en afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden. ’s Morgens hebben we doorgaans een lagere bloeddruk dan ’s middags of ’s avonds. Ook tijdens onze slaap daalt onze bloeddruk. Door fysieke inspanningen, medicijngebruik en bepaalde emoties kan onze bloeddruk dan weer tijdelijk stijgen. Een bloeddrukmeting bij uw huisarts is dan ook slechts een momentopname. Om een goed inzicht te krijgen in de bloeddrukwisselingen tijdens uw dagelijkse bezigheden kan uw arts een 24 uursbloeddrukmeting voorstellen. Hierbij wordt een dag en een nacht lang uw bloeddruk één of meerdere keren per uur gemeten door middel van een apparaatje dat u met zich meedraagt.
 
WANNEER IS EEN 24 UURS BLOEDDRUKMETING AANGEWEZEN?

  • grote verschillen in bloeddrukmetingen tijdens één of meerdere raadplegingen
  • opmerkelijke verschillen tussen spreekkamerbloeddruk en zelfmeting (wittejas- en gemaskeerde hypertensie)
  • vermoeden van therapieresistentie
  • vermoeden van hypotensieve episodes
  • verhoogde bloeddruk bij zwangere vrouwen
  • recente of plotse stijging van bloeddruk

HOE GAAT HET ONDERZOEK IN ZIJN WERK?
De verpleegkundige doet u de bloeddrukmeter om. U krijgt uitleg over het apparaat en de metingen. De verpleegkundige legt de meter aan en legt uit wat het onderzoek inhoudt. Zodra de meter is aangelegd en u goed geinformeerd bent, kunt u weer gewoon naar huis. Het is belangrijk om zoveel mogelijk uw dagelijkse bezigheden te blijven doen zoals u altijd doet. Door precies datgene te doen wat u iedere andere dag zou doen, krijgt uw arts een goed beeld van uw ‘normale’ bloeddruk. Enkel zwemmen, douchen of baden mag u niet. Als u werkt, blijf dan gewoon werken. Neem geen vrije dag voor het onderzoek. Na 24 uur levert u de meter weer in en worden alle bloeddruwaarden in een computer opgeslagen. De verpleegkundige bezorgt de gegevens aan uw arts voor verdere analyse. Voor de bespreking hiervan maakt u een afspraak met uw arts.